Latest

Cara Membuat Database mysql di Xampp

Database mempunyai peran yang sangat penting dalam pembutan program. Hampir semua program memerlukan database sebagai tempat penyimpanan data. Terutama mengenai website, database sangat penting agar website dapat berjalan
Read More